Thứ Bảy, tháng 4 16, 2005

Dường phố Saigòn


Cũng như rất nhiều những thành phố lớn khác trên cỏi dời này, Sài Gòn không phài chỉ là nơi cho những căn nhà lịch sự hay những chiếc xe lộng lẩy, Sài Gòn còn có Bề Trái với những con người phải dấu tranh từng ngày cho sự sống ...

Nhưng Sài Gòn cũng có nét dặc trưng của nó : Dây là nơi tập trung trí nảo của khắp nơi trên dất nước Việt Nam, người Sài Gòn dến từ Miền Bắc xa xôi, Miền Trung nắng dổ lửa, vùng Cao Nguyên núi dồi chập chùng, hay từ những tĩnh tận vùng cực Nam ... với những suy tưỡng, những cách sống khác nhau ...Sầu Riêng ở Sài Gòn
Bán Sầu Riêng bằng xe dạp trên dường phố Sài Gòn ...Bán hàng rong tý hon !
Cô bé theo bà ngọai di bán hàng rong trên dường phố ...Bề trái của Sài gònCô bán hàng dể thươngTranh sống ...


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home