Thứ Sáu, tháng 12 23, 2005

Tháng 12, 2005


Hội mùa Dông
Những cô gái Hòa Lan đang biểu diễn cách giặt đồ bằng tay hồi xưa trong dip Hội mùa Dông ở Deventer.
Fuji Sensia 100.
Ghế đá công viên
Trời thật lạnh, công viên không một bóng người. Sương mù bao phủ, những chiếc lá vàng rơi rụng từ mùa Thu vẫn còn đó ...
Người về trong sương mù
Nhìn cô gái đang đi dạo một mình đàng xa, tự nhiên tôi nhớ đến một cuốn truyện nổi tiếng cũa Nguyễn thị Hoàng Người về trong sương mù ...

Cô tịch
Không một bóng người trên bờ kinh đào ...

Trong cõi mù sương

1 Comments:

Blogger davidlangley6993 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

4:02 SA  

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home