Thứ Bảy, tháng 10 28, 2006

Thu sầu
28 tháng Mười, 2006.
Tròi dã vào Thu với cỏ úa và lá vàng rơi rụng ...
De Hoge Veluwe là khu bảo tòan thiên nhiên của tỉnh Overrijsel, tương dối rộng lớn, lộ trình xe dạp vòng ngoài dộ chừng 30 cây số dủ dể một ngày di trong bầu không khí lành lạnh giữa những khu rừng vàng hực lá chết và những cánh dồng cỏ úa vàng ...


Mùa Thu lá chết


Mùa Thu lá chết


Bóng người di


Bóng người di


Sắc màu


Cố Nhân
Năm nay là năm thứ ba Sầu Riêng viếng thăm khu bảo tồn thiên nhiên De Hoge Veluwe của tỉnh Overrijsel vào mùa Thu. Thân cây trơ trọi này tôi dả gặp mấy lần. Mặc dù cây dã thay lá, cỏ dã úa tàn biết bao lần mà không gian và thời gian nơi dây vẩn hình như không có gì thay dổi ...
Có chăng là Cố Nhân và Nguyễn Sầu Riêng dã nhiều tuổi hơn theo năm tháng ...


Am hưởng của mùa Thu.


Tàn phai


Tao ngộ
Khách dến thăm dược quyền xử dụng những chiếc xe đạp trắng của khu bảo tồn De Hoge Weluwe. Dang chuẩn bị một tấm hình kỷ niệm với người bạn dồng hành một ngày này, thì bất ngờ có xe từ phía trước dến, có lẻ là của những nhân viên làm việc nơi dây. Thôi thì quân dã ... động rồi, dù bất ngờ có thêm quân dịch thì cũng ... dánh !


Ga chiều


1 Comments:

Anonymous NuSinh THD said...

Va.n va^.t ddoi thay...
Khong gian va` thoi gian deu ba^'t bie^'n!

9:22 CH  

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home