Chủ Nhật, tháng 10 05, 2008

Thu trở lại ở Deventer ...

Thu về ngoài song cửa

Mưa rơi tầm tả gần 2 tuần lể nay, trời một màu xám xịt, buồn thảm thiết.
Lá trên cành bắt dầu úa vàng, rơi rụng.
Hôm nay ngày chúa nhật , phố vắng không người.Who is ... Who ?
Do kết quả nghiên cứu dặt biệt tốt của luận án tốt nghiệp, Dồng Nguyễn dược cử di dự hội nghị ( conference ) về Information Retrieval ở Denmark.Dồng Nguyễn ở Denmark
Loi chào của giám dốc phân khoa Diện ToánChúc mửng cho BSc Dông Nguyễn
Dông Nguyễn tốt nghiệp Bachelor of Science, Computer Technoloty ở Enschede University of Technology, the Netherlands. Luận án ra trường dược 9 diễm và là BSc with honour, tiếng Hòa Lan là met lof, nói theo tiếng Việt Nam thì là tốt nghiệp hạng danh dự.BSc Dông Nguyễn ở Enschede University of Technology.Riêng một Góc ... Trời !
Dây là nơi sống và làm ... việc của Drs Nguyễn Sầu Riêng.
So với năm rồi, dỉ nhiên là Nguyễn Sầu ... Riêng có già di chúc dĩnh, vì dả ăn hét một năm gao ... muối.
Mùa Thu năm nay dả dánh dấu một doạn dời vô cùng quan trong của Dông Nguyễn với những thành công lớn : lần dầu tiên dự hội nghị khoa học quốc tế và bằng BSC with Hornour ...
Với Sầu Riêng thì mùa Thu năm nay cũng dánh dấu một bước dường quan trong trong những năm tháng sắp tới : Chấm dứt những bận rộn về Meditation và Humain Parallel Processing và bước vào một ngả rẻ khác ...

Dường nào dưa ta dến Thiên ... Thai ...Thu trở lại ở Deventer ...
Phải chăng là trời Thu lúc nào cũng buồn thãm, nhứt là ngày nào cũng vẩn phải dạp lẹt kẹt một chiếc xe dạp ... củ. Thực sự thì nếu có dầy dủ phương tiện , dất trời này chắc là lúc nào cũng ... có lý .
Mù Thu Paris, mùa Thu Luxembourg ... những khu rừng Phong rực lữa ở Praag ( Tiệp Khắc ), với con nai vàng ngơ ngác của Lưu Trong Lư, hay ỡ Rocky Mountain ben Mỷ, hoặc Giang Tây ở Trung Quốc ...
Hay chỉ cách dây vài chục cây số trong National Park De Hoge Veluwe ...
Ai nói rằng trời Thu lúc nào cũng buồn thãm ...

Trăm Năm Rồi Có Ra ... Gì ...


Tháng Mười năm 2008, Hòa Lan.

Nguyễn Sầu Riêng
0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home