Thứ Hai, tháng 4 21, 2008

Niên dại của Digital ...
Dả xử dụng máy ảnh cơ dộng kiểu củ rồi, nay lại dùng dến máy Digital thì thiệt là ... khoái. Có thể chụp liên tục cả ngàn tấm mà không sợ tốn phim, không cần thay ... phim. Có thể diếu chỉnh Compensation và kết quả thấy liền ! Hơn nửa, vì không tốn phim nên cứ hể thấy composition nào có ... lý là làm liền, về nhà từ từ lọc lại ... Vì vậy mà một buổi di chơi có thể chụp vài trăm tấm, một lần di nghỉ hè có thể chụp tới vài ngàn tấm. Diều này chắc chắn không thể thực hiện dược với máy chụp hình dùng phim. Dồng thời, kiến thức về Photography không thực sự cần thiết cho những kỷ niệm riêng của mình, cứ dưa máy lên là Automaton tự dộng làm việc, ta chỉ cần bấm nút là xong ...
Bởi vậy cho nên người già, em bé, kẻ Trí Giả, người Dốt Nát ... dều có thể trở thành Nhiếp Ảnh ... Gia ...

Những lúc di chơi ở những nơi rộng lớn như Keukenhof, hay di phố Amsterdam, thì mới thấy diện thọai cầm tay rất là hửu dụng và tiện lợi. Nhứt lằ khi di chơi tập thể. Trừ phi em bé chưa biết ... nói thì không kể, còn kỳ dư ai muốn di dâu thì di, muốn làm gì thì ... làm, không sợ di ... lạc. Muốn tìm ai thì cứ dùmg diện thoại là có ... liền ...

Dây là chuyến viến thăm Keukenhof dầu tiên trong năm nay của Sầu Riêng. Hôm nay trời tốt, du khách hết sức là dông ... Dặc biệt là rất nhiều du khách dến từ các nước Á Châu như Ấn Dộ, Trung Quốc và ngay cả khách từ bên Nga cũng rất dông ...Bây giờ là mùa Xuân

Viển khách
Nhiều du khách có lẻ dến từ Ấn Dộ, Pakistan ...

Niên đại của Digital
Ai cũng chụp ... hình. Người nào cũng có máy Digital theo model Point And Shot ( P.S ). Cứ dưa lên, thấy hình là bấm nút ...

Dường lên thiên dàng

Phải chăng là Trà Dạo ?
Dây chính ra là nơi uống trà, nghe mùi hương Tulip. Ở dây mà uống ... bia thì thiệt là Vô ... Dạo ...

Hạnh phúc hôm nay


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home