Thứ Ba, tháng 3 13, 2007

Nắng mùa Xuân


Buổi sáng ven sông

Vài ngôi nhà bên bờ dê, năm ba cây trong khu công viên kế bên, dột nhiên biến thành khung cảnh thần kỳ cuối mùa dông, trong mùa nước nồi ...
Dó chính là dạo lý Chính Niệm của nhà Phật...

Nhà tôi

Ở Hòa Lan không có cây Tranh, nhiều nhà và nông trại ở thôn quê Hòa Lan lợp bằng rạ của cây lúa Mì, tuy nhiên mái nhà lợp rất dầy và rất nặng dể có thể chịu dược tuyết mùa Dông . Mái rạ này thường chịu dược vài chục năm ...

Thực và Mộng

Trời có dôi chút sương mù, mặt trời dả lên cao, mặt sông lại bao phủ hơi nước buổi sáng, công thêm Cokin ND filters dã tạo thành một màu sắc lạ lùng ...

Tàu về

Một chiếc tàu cận duyên từ biển vào, dang vượt ngang Deventer ...

Mù sương

Mù Sương trong khu bảo tồn thiên nhiên ven sông, dối diện với thị trấn Deventer.


1 Comments:

Blogger AngelDream said...

Sông nước va nắng xuân... rất đẹp... just like post cards!

GiấcMơThiênSứ

1:13 SA  

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home