Thứ Hai, tháng 2 19, 2007

Tháng Hai mùa nước nổi


Ven sông nước nổi

Deventer vốn nằm ven sông De Ijssel mà giòng Ijssel cũng chính là một phân nhánh của sông Rhijn từ bên Dức dồ sang, trước khi ra biển. Mổi năm cứ vào cuối Dông, tuyết tan ở miền núi vùng thượng lưu sông Rhijn, thì một phần nước lại dổ về Hòa Lan. Vì vậy ven sông Deventer khoãng thời gian này thường bị ngập nước, có khi lên dến sát mí bờ dê ...
Dây chính là mùa nước nổi ở Deventer, Hòa Lan, chứ không phải ở rừng Cà Mau trong truyện của Sơn Nam hay Nguyễn Thị Tư...

Dàng sau hàng cây Willows ( không biết gọi là cây gì ) chính là giòng Ijssel và bên kia sông có mấy mái nhà ngói dỏ ...
Mùa nước nổiNắng sớmChiều trên kinh dào IjsselHoàng hônĐi Tết con Heo ở chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan

Ngọn cờ Phật Giáo dàng trước, bên trái, chính là dường vào chùa Vạn Hạnh.
Doạn đường từ trạm xe bus vào chùa khoảng 2 cây số, nhìn trước nhìn sau, thì thày Tràn ... Sầu Riêng quả là Dộc Hành ... Dại Dạo, cỏi đất trời này chỉ có mình ta và bầy vịt trời bên dồng cỏ ven dường ...

Di ngang qua day xe hơi của dồng bào phật tử ở Hoà Lan dậu dọc bên dường, lúc không thấy ai thì thầy chắc cũng giống như mấy ông ... bộ dội vào Sài Gòn mấy chục năm về trước : thế nào cũng dòm thử coi nó là cái con mẹ gì ...
Những lúc dộ chừng có bóng người, thì phải An Trú Trong Chính Niệm, an nhiên tự tại mà di, bằng không, thì phải như Dại Tướng Quân dang duyệt binh : mắt nhìn thẳng, chân bước diều, và không thèm dể ý dến mấy tên lính ven dường ...

Ôi, con dường ... lội bộ giữa những chiếc xe Lịch Sự này thiệt là khó quá ...Lể Phật

Rốt ráo rồi người Việt Nam ở Hòa Lan có dược một nơi dể học hỏi dạo lý nhà Phật, lấy dó làm căn bản của cuộc sống hằng ngày quả thiệt là một diều dáng vui mừng ...


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home