Chủ Nhật, tháng 1 20, 2008

Lời chào 2008


Mù Sương

Dư âm của Mùa Dông
Giáng Sinh 2007, có tuyết ở Hòa Lan dược mấy ngày. Cánh dồng cô quạnh, lẻ loi một chiếc xe dạp của Sầu Riêng ...


Năm nay Sầu Riêng lại Liều Mạng di dự ngày tết của cộng dồng người Việt ở Hòa Lan. Phải Liều Mạng mới dám di bởi vì dường di thì thiên nan vạn nan, nguy cơ trùng trùng chẳng khác nào thày Trần Huyền Trang hồi trước qua Ấn Dộ thỉnh kinh Phật ( ? ) ...
Hiện nay người chân chính ... Vô Sản như Sầu Riêng thì chỉ là số ít, mà theo nguyên tắc Dân ... Chủ của thế kỷ 21 thì số ít phải tuân phục da số, tức là phải rán mà ... chịu ! Hầu hết mọi người dả có xe auto, có người dả có xe từ 20 năm nay, cho nên những tổ chức hội hè như vầy không còn cần thiết phài ở nơi thị tứ, dể di tới bằng phương tiện công cộng như những năm người Việt mới tới Hỏa Lan. Trên trang Web của Cộng Dồng người Việt ở Hòa Lan cũng không cần hường dẩn cho những người không có xe riêng.

Ôi cỏi dời này vốn là Vô Dạo, nghèo thì phải rán mà ... chịu.

Dùng Route Planner mà tìm thì dược hướng dẩn là phải di xe lửa dến Utrecht, rồi chuyển xe dến Breukelen, từ dó mà di xe Bus dến Mijdrecht là nơi dang tổ chức Tết.
Dến Breukelen thì té ra là ngày thứ Bảy, không còn xe Bus dến Mijdrecht sau 3 giờ rưởi chiều.
Làm sao dây ?

Dợi dà dời rồi bèn theo một xe Bus khác dến Woerden, từ dó chuyển xe Bus di Mijdrect.
Xuất hành lúc 2 giờ chiều, dến nơi là dúng 6 giờ tối.
Xem kỷ thì 8 giờ tối là chuyến xe bus chót từ Mijdrecht trở về Woerden, rồi từ dó mà về nhà thì là dúng 10 giờ dêm ...

Bởi vậy cho nên, nhũng ai mà cho rằng cỏi dời này không cần có ... tiền, không cần có ... xe, không cần có ... nhà , không cần có ... việc lảm thì phài xem cho kỷ. Nếu họ cũng là thất nghiệp kinh ... niên như Sầu Riêng thì phải xem họ có Mát ... Mát hay không. Nếu họ cũng thất nghiệp kinh niên mà không Mat Mát, mà họ không cần xe, không cần tiền , không cần nhà ... và nếu họ cũng không cần Bồ ... Lẻ nửa thì họ quả thiệt là Dức Phật Dệ Nhị.
Còn nếu họ có xe dể di, có tiền dể xài ... mà vẩn cho là không cấn xe, không cần tiền, không cần di chơi ... thì họ chính là kẻ Vô ... Dạo, Nói Dể Mà Nói chứ không phải Nói Dể Mà Nghe, nói cách khác thì là cái lưởi họ bị ...Lẹo ...

Một công án về Phật Pháp cứ bận rổn trong tâm tưỡng Sầu Riêng cả năm nay, chính là sự mâu thuẩn kinh hồn trong thực tại của Phật Giáo hôm nay, theo cái nhìn thế tục.
Cội nguồn của Phật Pháp chính là Thiền Dạo, mà Thiến Dạo rỏ ràng là Khoa Học. Theo lối nói cùa tháy Nhất Hạnh thì Không có pháp nào mà từ Không thành Có, cũng không có pháp nào mà từ Có thành Không , diều dó có nghĩa là hơi nước bay lên cao găp lạnh thành mây rồi rơi xuống thánh mưa, chứ mưa không thể tự nhiên từ Không mà thành ... Có, dây chính là dạo lý Duyên Sinh của nhà Phật vậy. Dối với con người thì Hạnh Phúc chỉ có trong giây phúc Hiện TạiTrở Về Với Chính Niệm chính là Có Mặc Trong Giây Phúc Hiện Tại ...
Nhưng trong chủa Phật ngày nay thì dầy những hỉnh tượng, những nhan dèn, những vọng tưỡng về Quá Khứ ( Dịa Ngục, Thuyết Tái Sinh ), những mơ tưỡng về Tương Lai ( kiếp sau ) ...

Những hiện tượng này từ dâu mà ra ?

Một dàng thì rất khoa học ( Duy Vật ) và dầy sức phấn dấu, dùng Chính Niệm dể không hoài vong vế Quá Khứ mà cũng không mơ tưỡng về Tương Tai dể tìm Hạnh Phúc thực sự của mình trong giây phúc Hiên Tại này.
Một nẻo thì quá sức thụ dộng , không quan tâm ở hiện tại mà cứ quấn quít vời quá khứ ( Tiền Kiếp , Dịa Ngục, Số Phận ) và Tương Lai ( Thiên Dàng, Kiếp Sau ) ...

Dây là 2 diếu thiệt là mâu thuẩn nhau dến 100 phần trăm, rỏ ràng là không thề xuất phát từ cùng một bật Thày...

Vì sao và vì sao ...Lời chào năm Con Chuột

Ly Rượu Mừng

Thanh Thanh

Thanh Thanh và Lệ Thu

Chuyên Dầu Năm

Rượu mừng

Lời chúc dầu năm


Nụ cười lấy ... hên dầu nămGần 8 giờ tối, cuộc vui dang dến hồi gay cấn thì Sầu Riêng phải di chuyến xe Bus chót về Woerden. Thôi dành hẹn lại lần sau ...

Dỉ nhiên là năm mới, không thể thiếu lời chúc sức khỏe dến tất cả mọi người, anh em, bà con, bạn hữu. Còn khỏe mạnh thì cỏn có ngày lảm dược những diều nên ... làm, trong cỏi dời này ...

Dầu năm con Chuột,

Nguyễn Sầu Riêng


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home