Thứ Hai, tháng 4 16, 2007

Máy xay gió ( Wind Mills )
So với Viet Nam thì nước Hòa Lan quả thiệt là vô cùng non trẻ, với 200 năm lập quốc người Hòa Lan không có những chiến thắng kinh hồn dộng phách, chấn dộng năm châu, rung chuyển dịa cầu như Viet Nam ta,nhưng kỷ thuật xây dưng của họ quả dả dạt dược những thành quả vô cùng dộc dáo.

Máy xay gíó ( wind mills ) ở Hòa Lan dả có lich sử hơn một trăm năm rồi, từ lúc dất trời chưa có máy ... nổ. Lúc dó thì xay lúa, giả gạo, tác nước vô mương và ruộng dều dược thực hiên bằng máy xay gió. Tác biền lấn dất dể lập thêm khu dân cư mới cũng nhờ máy xay gíó ...Zaanse Schans là khu tập trung Máy Xay Gió nổi tiếng của Hòa Lan, dược bảo tồn nhà cửa, màu sắc như cả trăm năm về trước.
Zaanse Schans thuộc làng Kroog Zaandijk, chỉ cách Amsterdam chưa tới nửa tiếng dồng hồ bằng xe lửa nhưng mấy chục năm nay Sầu Riêng vẩn chưa thấy mặt. Thức ngộ rằng, cỏi dời này vốn chỉ là Một Kiếp Rong Chơi, Sầu Riêng nay cũng dả lạc bước dến Zaanse Schans ...
Ha ha ha ...Nhà cổ truyền

Dến Zaanse Schans, ngoài May Xay Gió ra thì ta còn có thể thưỡng thức nhiều thứ dộc dáo khác của Hòa Lan. Nhà cửa dược xây dựng theo kiểu của người Hòa Lan và dược bảo tồn cả trăm năm nay. Ngòai ra còn có xưỡng làm Guốc, làm Phó Mát ( Cheese ) cho du khách xem ...Xưỡng làm Guốc Hòa LanXưỡng làm Cheese Hòa Lan


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home