Thứ Tư, tháng 5 02, 2007

Ngày Nử Hoàng Hòa Lan 2007
Ngày Nử Hoàng vốn là ngày sinh nhật của Nử Hoàng Hoà Lan, dược xem là ngày lể Quốc Gia. Tuy nhiên năm 1980, bà Nử Hoàng Beatrix chọn ngày 30-4 là ngày sinh nhật của má bà là Nử Hoàng Juliana làm ngày sinh nhật chung, từ dó thành ngày lể quốc gia.
Nhân dip này, dặc biệt là trẻ em dược dem ra chợ bày bán những gì mà tụi nó dả thu góp suốt năm qua : dồ chơi củ, sách vở, quần áo ... Tuy nhiên thực tế thì không phải chỉ trẻ em mà người lớn cũng ... góp vui.
Dồng thời, nhiều tiếc mục thi dua, văn nghệ ... cũng dươc tổ chức .
Ngày Nử Hoàng ở Amsterdam tổ chức rất lớn, nhưng năm nay trang blog này dành riêng cho ngày Nử Hoàng ở DeventerDây quà thiệt là một chợ trời của trẻ em, hoàn toàn miển thuế.
Hai cô gái diển tuồng của 2 bà phù thuỷ, bất cứ ai bỏ tiền vào lon họ lập tức rải giáy màu lấp lánh trong rất vui mắt.Hai chú bé giả làm hai bức tượng, dứng yên không lay dông chút nào, chỉ khi nào có người bỏ tiền vào lon thì mới ... nhúc nhit cám ơn ...
Trò này rất dược các em bé ưa thích, có dứa cứ bỏ tiền hoài ...Các dứa bé thich hóa trang làm thú vật, với những khuông mặt vẻ vằn vện và quần áo màu sặc sở. Dặc biệt màu nước cam tức là Orange, là màu của 30 tháng Tư ...Chả giò Việt Nam
Co le ở Hòa Lan không có nơi nào dông người mà không có xe bán chả giò Việt Nam. Bởi vậy những người này làm ăn rất khắm khá. Theo tiêu chuẩn thất nghiệp của Sầu Riêng thì họ dả là Tư Bản, tức là kẻ thù của nhân dân ta rồi ... Ha ha ha ...
Không biết vì lý do gì, nhưng ở bên Mỷ, bên Úc không tìm thấy những xe bán chả giò như vậy ...
Hóa trang cho trẻ emOrange là màu của ngày Nử Hoàng, nói cho dúng thì Orange là màu của Hoàng Gia. Khi di dá banh thắng trân trở về thì cờ xí, quần áo cũng ... Orange...Hai dứa bé hòa tấu góp vuiNhạc sỉ ty hon dang dộc tấu trống.
Nen biết người Hòa Lan it khi cho tiền túi các dúa bé. Bời vậy nhân dip này nhiều dứa vứa góp vui vừa kiếm dược chút ít tiền riêng.Ngày Trận Vong
30 tháng Tư là ngày Nử Hoàng, tiếp theo 4 Tháng năm là ngày trận vong ở Hòa Lan. Ngày trận vong vốn hơi khác với ngày liệt sì của Việt Nam hiện nay,vì ngày này không phài chỉ dể tưỡng niệm những anh hùng liệt sỉ của Hòa Lan, mà cũng tưỡng niệm tất cà những nạn nhân của chiến tranh.
Buổi lể dược thực hiện lúc 8 giờ tối.
Những người dang lái xe dược nhắc nhở là phải vô lề dậu rồi dành mấy phút mặc niệm, chứ không dược ngừng xe giửa dường...

Deventer, tháng Năm năm 2007.


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home