Thứ Tư, tháng 8 29, 2007

Dộng thạch nhủ Jenolan Caves, Sydney




Sydney, Tháng Bảy, năm 2007.
Chuyến di Úc Dai Lợi kỳ này, Sầu Riêng dược dịp viếng thăm vài nơi danh tiếng của Tiểu Bang New South Wales, trong vùng lân cận của Sydney.
Dầu tiên phải kể là Jenolan Caves ...



Phố núi cao, phố núi mù cao ...
Dộng thạch nhủ Jenolan Caves ở khoảng 175 cây số về phía Dông Sydney, cũng thuộc tiểu ban New South Wales, nằm trong dảy núi Blue Mountains.
Từ Sydney lên Blue Mountans cũng gần giống như là từ Sài Gòn lên miền cao nguyên Pleiku, Komtum. Cũng có những doạn dường dèo heo hút, cô quạnh, trời lồng lộng gió. Nhứt là vè chiều, hơi lạnh se da từ núi dá bốc ra vàtrên cao lãng dãng dôi chút mù sương.
Thỉnh thoảng có vài mãng tuyết lẻ loi bên dường ...



Màu mè ...
Dây là những ngôi nhà, theo lối trang trí và màu sắc kiểu cổ diển của người Dức ( German ) ...



Vào cỏi diạ ... dàng



Thạch nhủ sống
Thach nhủ ... sống tức là thạch nhủ còn ... sống, có nghỉa là những thạch nhủ này vẩn dang còn tăng trưỡng ...



Fractals ...
Fractals thực sự ra là những hình vẻ bằng computer, từ những hệ thống phương trình tự phân ( recursive ). Trước khi có Computer, người ta không thể nào mường tượng rỏ ràng ( visualizing ) graphic cũa những hệ thống phương trình này ra sao, lý do dơn giản là thường khi phải giải hàng triệu phương trình dể vẻ nên một graphic , không có Computer thì không thể thực hiện dược ....
Những hình thạch nhủ này, quả thiệt là rất giống những Fractals ...



Thach nhủ ... Photoshop
Cũng là hình Fractals trên, nhưng dả dùng Stylizing của Photoshop ...
















Quạnh hiu
Cũng là hình thạch nhủ ở trên, Stylizing bằng Photoshop ...



Từ cỏi dia dàng ...
Cuộc hành trình xuyên dộng thạch nhủ chỉ kéo dài khoảng hơn một tiếng dồng hồ. Vì nhiều lý do khác nhau, cửa ra vào lúc nào cũng khóa chặc, chẳng những vậy, di tới dâu là ánh dèn diện dược mở và tắc tới dó.
Vì vậy khi du khách ra về, cửa dường hầm dược khóa lại và những hang dộng trong dó thiệt là tối hơn dêm ... ba mươi ...



1 Comments:

Blogger AngelDream said...

Beautiful pictures!

4:22 SA  

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home