Thứ Bảy, tháng 8 09, 2008

Spike Market, chợ cá ở Seattle , U.S.A.Seattle thủ phủ của tiểu bang Washington ở bờ Dông nước Mỷ, giáp với Gia Nả Dại. Khí hậu rất ôn hòa, dể chịu. Trời Tháng Bảy ở Hòa Lan ra dường vẩn còn lạnh và phải mặc áo khóat dầy, ở Saint Louis thì nóng dổ lửa, thì ở Seattle trời hơi lành lạnh , vừa vừa phải ... phải.

Khách phương xa dến Seattle, có lẻ là phải thăm Spike Market, tức là khu chợ ... Cá của Seattle. Nên biết Seattle nằm ở bờ Thái Bình Dương, nên sinh hoạt dánh bắt cá rất là phồn thịnh. Tôm cá lúc nào cũng tươi,dặc biệt là cua biển dỏ thậm chứ không phại den duá và lông lá sù xì như cua ở Hòa ... Lan ...Bublic Market Center
Quả thiệt là ... Cua !
Thấy là muốn ... ăn !
Cherry, Cherry ! ...
Hơn 20 năm ở Hòa Lan, Sầu Riêng chưa bao giờ dám mua Cherry ...
Thôi dành hẹn lại kỳ ( Kiếp ) Sau ...
Dủ loại Tôm.
Cá biển, nhưng không biết là cá ... gì ...
Nước dá dược rải liên tục.
Chuyện kể của người bán ... Cá , rất hấp dẩn.
Những câu chuyện kể này, lâu ngày dả biến thành một thứ diển xuất, có vần có diệu, có lớp có lang. Thỉng thoãng, những con cá tươi dược liệng qua liệng lại giữa những chàng bán cá vui vẽ rất hấp dẩn ...
Một góc bán dồ lưu niệm.
Không thể thiếu Streets Artists ...


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home