Thứ Bảy, tháng 1 27, 2007

Chuyện đầu năm ... 2007

Dông Phương Nguyễn
Năm lên bảy tuổi, Sầu Riêng bèn dưa ra một dảy số ( sequence ) gồm 5 số nguyên và Dông phải tìm số tiếp theo. Lập tức sau dó thì Dông dưa ra một dảy gồm 8 con số và Sầu Riêng bèn chịu ... thua.
Té ra là cô ta cho 2 dảy số chen nhau, tức là một dảy số kép ...
Dả dậu bằng dự bị đại học ngành Sinh Hóa Y Khoa ( Bio-Medical technology ) nhưng sau dó thì khoái ngành diện toán, bàn chuyển sang học ngánh diện toán ( computer technology ), dả dậu bằng dự bị dại học ngành diện toán, nhưng chắc có lè cũng sẻ lấy luôn bằng dự bị ngành Viển Thông ( Telecommunication ).
Hồi Sầu Riêng học Diên Toán thì Telecommunication chi là một dinh hướng của Computer Science, nhưng hiên nay rất quan trọng và dả trở thành một phân ngành, vì vậy mà có bằng dự bị riêng ...
Năm tới chắc là dược học bổng di Mỷ học 6 tháng.Drs Sầu Riêng Nguyễn

Dề tài nghiên cứu riêng hiện nay ( Private Research ) : Humain Mind as Parallel Processing System ( hệ thống những quy trình song song trong trí óc con người ).
Sở thích trong cuộc sống : Nhiếp ảnh, du lich, làm vườn, âm nhạc, dọc sách, và hiên nay thì Web Programming ...
Nghề nghiệp hiện tại : Thất nghiệp kinh ... niên.
Viển ảnh : Mù mit như dêm ... ba mươi ! Chỉ còn lại hơn 10 năm trong kiếp sống này, dể thực hiện tất cả những gì mấy chục năm nay vẩn chưa thực hiện dược. Quả là một dề án không thể tìm ra lời giải dáp ...

Thành đạt : Thức ngộ dược rằng là, cỏi dời này vốn là dược tạo dựng từ Mâu Thuẩn ( Conflict ) và Bất Công ( Inequality ) ! , và con người phải tìm Hạnh Phúc cho mình trong chính những Mâu Thuẩn và Bất Công này . Hơn nửa, kiếp người một khi đả được cắt dứt mọi mê luyến ( binding, attachment ) theo nhà Phật, thì rỏ ràng chỉ là một Kiếp Rong Chơi ...
Diều dó có nghĩa là khi Tự Thân dả dược giải phóng rồi, thì Học cũng là Chơi, mà Làm thì cũng là ... Chơi, Trùng Trùng Duyên Khởi chỉ dể tạo thành Một Kiếp Rong Chơi ...
Diều bất ngờ là, càng cắt dứt nhiều Mê Luyến, tức là càng dạt dược Chính Niệm, thì Dinh Lực càng vửng chắc và Trí Tuệ càng sáng tỏ. Khi dó Tự Thân càng tràn dầy sinh lực và từ dó mà sức chiến ... dấu trong cỏi dời dầy Mâu Thuẩn và Bất Công này, lại càng bền bỉ. Thí dụ như hiện nay, mổi ngày Sầu Riêng ngủ tối đa là 6 tiếng dồng hồ, nhưng suốt ngày không hề cãm thấy mỏi mệt !
Diều này cho thấy là nhà Phật, vốn không phải là thụ động ( Passive ) như ta thường hiểu ...
Chiều bên sông
Nước Hòa Lan phần lớn thấp hơn mặt biền, vì vậy mà doc theo các kinh dào là một hệ thống dê diều rất vửng chắc, thường là có dường cho xe dạp và xe hơi. Người Hòa Lan khoái di dạo bằng xe dạp, hoặc là di bộ dọc bờ kinh, nhứt là những buổi chiều trời trong và gió mát ...
Hoàng hôn dầu tiên
Mặt trời sắp lặn trong ngáy dầu tiên của năm 2007. Cành cây vẩn trụi lá vì mùa Xuân vẩn chưa dến ...
Thợ may ... Robinson
Nguyễn sầu riêng dả từng là thợ làm ... vườn, thợ lái ... táu, thợ phá ... rừng, thợ mộc, phu khuân vác, thợ diện ... toán, thợ không có nghề chuyên môn ...
Dầu năm nay, 2007, Sầu Riêng lại học thêm dược một nghề mới, tức là dang tập tành làm thợ ... may, dể mà tự biên tự diển cũng giống như Robinson trên hoang dảo hay Pavillon trong trại tù ở Trung Mỳ, nhưng lại là Sầu Riêng hiện giữa thành phố Hòa Lan...

Dạo làm người theo dạo lý "An Trú Trong Giây Phút Hiện Tại" của nhà Phật, thì rỏ ràng là nấu ăn ngon cũng là diều trước mắt nên học, nên làm và phải làm cho tốt, bởi vì dù muốn dù không thì mổi ngày cũng phải ăn mấy lần và mổi ngày cũng phải Nấu Ăn mấy lần.
Vậy thì kiện toàn việc Nấu Ăn từ dây về sau, thiệt ra còn thực tế hơn là những việc trên ... tròi !
Nhiếp ảnh cũng vậy, dây là việc thực tế có thể làm dược mà không cần ai cho phép. Diều trước mắt là phải kiên toàn những phương tiện vế mặt vật chất, sau dó thì khi nào còn có thể di chuyển dươc, còn có thể quan sát dược, thì vẩn cón có thể chụp hình dược ...

Rốt ráo rồi thì dạo làm người với Dạo Làm Vườn, Dạo Dọc Sách, Dạo Giặt Dồ, Dạo Lau Nhà, Dạo May Vá, Dạo Nấu Ăn, Dạo Nhiếp Ảnh, ... và trên hết là Dạo Lý Chính Niêm của nhà Phật, dáng lẽ ra là dả soi sáng từ mấy nghìn năm sao dến bây giờ mới biết, phải chăng là quá trể ? ...


1 Comments:

Blogger AngelDream said...

"Dạo Lý Chính Niêm của nhà Phật, dáng lẽ ra là dả soi sáng từ mấy nghìn năm sao dến bây giờ mới biết, phải chăng là quá trể ? ..."

Sư huynh có trể thì có lẽ vẫn còn chưa muộn... Sư huynh đã gieo được một chủng tử lành mà có bao ngươi còǹ chưa nghĩ đên. Trong cái xui mà có cái may... như nghề "thất nghiệp kinh niên" đã cho sư huynh sự
chứng ngô. "vô ngã" chăng?

AngelDream*Giacmothiensu

7:35 SA  

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home