Chủ Nhật, tháng 4 16, 2006

Trông đợi một mùa Xuân ...

Trông đợi một mùa Xuân
Một ngỏ hẹp ở thành phố Utrecht. Utrecht là một thành phố lớn ở trung tâm Hòa Lan, nằm dựa theo con kinh dào Oude Gracht. Dọc theo con kinh này và vài ngỏ hẹp là những nhà hàng ăn.
Mặc dầu trời vẫn còn lạnh, nhưng bàn ghế đã duợc bày ra chờ dợi khách ...Mù sương trên cao

Hoàng hôn
Mây mù mùa Dông dã tan. Dôi khi có những ngày tròi trong xanh và mây trắng xây thành trên cao ...
Dư âm của mùa Dông
Chiều trên cánh dồng ở Deventer. Dất dã vừa cày xong, chờ dợi vụ mùa sắp tới. Thấp thoáng xa xa trên nền dất nâu vẩn còn một vài bông tuyết vấn vương từ mùa Dông đã qua ...


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home