Thứ Ba, tháng 4 03, 2007

Biển hoa mùa Xuân
Nhiều làng xả, thôn xóm chung quanh Keukenhof sống bằng nghề trồng Hoa, vì vậy trước khi dến Keukenhof, ta dả phải xuyên qua những cánh dồng hoa bất tận.
Dến Keukenhof, ta cũng có thể thuê một chiếc xe dạp rồi bỏ một ngày di vài chục cây số xuyên qua những cánh dông dầy màu sắc và hương thơm ...


1 Comments:

Anonymous Nặc danh said...

Đây là nhũng hình ảnh tuyệt đẹp của các lọai hoa màu sắc lộng lẩy thật dể thuong,đáng nhìn ngắm thủong thúc hàng ngày nhu một tranh
vẻ đầy màu sắc quyến rủ ngùoi thủong ngọan.Mong gì tôi đụoc nhìn ngắm cảnh ruộng hoa đặc sắc này mổi ngày.

9:40 CH  

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home