Thứ Sáu, tháng 1 09, 2009

Dông dến muộn ...

Trăng dã lên rồi
Chiều trên xóm vắng
Luỷ tre ... làng
Tự do có kế hoạch
nắng chiều

Vui chơi ...0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home