Chủ Nhật, tháng 2 17, 2008

Nắng Chiều ...Có đôi
Tháng Hai, trời vẩn còn lạnh kinh người, ban dêm có khi vẩn còn Zero dộ C, ban ngày thì có khá hơn dôi chút. Mặt nước vẩn còn sền sệt, ở vài nơi mấy chú Vịt con vẩn còn có thễ bước nhè nhẹ trên mặt băng mà di.
Buổi chiều nắng vàng rực sáng hàng Lau bên kia bờ kinh dào.
Dôi tình lử tà tà bơi nhè nhẹ, như là cỏi dất trời này chỉ có mình ta ...

Trể muộn
Mặt trời dang xuống dến chân trời, chiếu những bóng cây den sì sì xuống mặt nước tỉnh lặng.
Ngày dả tàn ...

Hoàng hôn
Mặt trời sắp khuất bóng bên kia chân trời..

chiều trên kinh đào

Dôi bạn ...
Dây là hình củ, chụp năm rồi dọc một bờ kinh ở Amsterdam.
Ở Hòa Lan, xe dạp là phương tiện di lại vô cùng tiên lợi và rất phổ biến. Có lẻ là không gia dình nào mà không có vài chiếc xe dạp...

Deventer
Trung tâm phố chợ của Deventer bên kia bờ sông...

Chiều bên sông


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home