Thứ Năm, tháng 7 24, 2008

Căn Nhà Ngoại ... Ô ở Saint Louis, Missouri, .
Dất Mỷ là dất của di-dân từ khắp mọi nơi trên quả diạ cầu này, vì vậy mà xả hội Mỷ là một xả hội da dạng, dầy màu sắc. Có lẻ dây là một trong những dộng năng của sự phát triển vô cùng sinh dộng của nước Mỷ ngày nay : bất cứ lảnh vực nào, bất cứ việc gì cũng dược nhìn ngắm và mổ xẻ từ dủ mọi khía cạnh ...
Di giửa những thành phố lớn, ta có thể nhìn thấy dủ mọi sắc dân chen vai sát cánh. Nhung có lẻ phải ra vùng ngoại ô, nơi mà sự thay dổi của thời hiện dại vẩn còn chậm ... lụt, ta mới thấy rỏ dấu tích di dân của hơn trăm năm nay.

Chỉ di bộ dạo ... xóm một vòng ở ngoại ô Saint Louis, ta thấy nhà của, dường phố muôn màu muôn sắc. Mổi một sắc dân mang dến dây một kiểu nhà, một lối trang trí riêng của mình, nhiều dến dộ nếu không tìm hiểu kỷ thì ta không thể nào biết rỏ dược...Buổi chiếu dầu tiên dạo xóm ở Saint Louis , Sầu Riêng phát hiên ra một hình ảnh rất quen thuộc : máy xay gió của người Hòa Lan ...Trang trí này có lẻ là từ bên Dức hay là Hy Lạp ...Nhà nào cũng dược dổ dất lên cao, không phải làm nền chống ... lụt, nhưng là dể thêm một căn hầm vốn là một thứ nhà kho dể chứa dủ mọi thứ vật dụng trong nhà như máy giặt, máy hút bụi, bàn ghế củ, dụng cụ làm vườn ...Nhà thờ có lẻ của giòng Cựu Ước từ bên Nga ...Dừng chân bên ... dường trong một khu shopping ...Căn Nhà Ngoại Ô, sau giờ lao dông.

Ôi, dây chỉ là hạnh phúc rất nhỏ nhoi, mới nhìn thì qua thiệt rất là tầm thường, không phài là lương hàng trăm ngàn Euro hay Dollar với căn nhà vài trăm ngàn như các Dại Gia và Trí Thức ở dây, cũng không phài vài chục hay vài trăm mầu dất như các Dại Gia ở Viêt Nam hôm nay, mà chỉ là một căn nhà nho nhỏ với vài thước dất trồng rau cải sau giờ lao dộng nhưng trong cỏi dời Vô Dạo và Phi Nhân náy, thì thiệt là quý giá vô cùng.

Mấy chục năm trước, ông già của Sấu Riêng vốn là một thày giáo làng, với một miếng vườn nho nhỏ và hơn mười miệng ăn. Lâu lâu có tiền di chợ Bình Dương làm một ly cà phê sửa quả thiệt là một sự kiện vô cùng trong dại. Không một bửa ăn nào có thể gọi là khóai cái lổ ... miệng. Cà nhà chưa kể dâu và rể dả năm người theo nghề gỏ dấu ... trẻ.
Bởi vậy cho nên Sầu Riêng hồi dó quyết dịnh làm một cuột vượt thoát, di tìm một chân trời mới, đi cho biết đó biết đây, và từ dó mà theo nghiệp Hải ... Hành ...
Rồi mấy chục năm sau, Rồi Có Ra ... Gì, mới thấy rằng một cuộc dời yên bình trong cỏi dời Vô Dạo này thiệt là khó vô cùng ...

Giả như có Kiếp Sau thì có lẽ cũng nên mau mau di dầu thai Kiếp ... khác.
Nhưng trong Chánh Niệm của nhà Phật thì có Kiếp Sau hay không có Kiếp Sau nào có gì dáng quan tâm ... dâu . Thiên Dàng và Dịa Ngục thiệt ra cũng chỉ là sản phẩm của Trí Tưỡng Tượng, tức là từ Vô Minh mà thôi. Vì vậy mà có khi cũng nên học dòi như các Dại-Gia hiện nay, làm sao dể thụ hưỡng trọn một dời cho thiệt thống khoái rồi Kiếp Sau có phải làm ... Bò thì cũng dược, có sao dâu, còn bây giờ kẽ khác ra sao thì kệ ... Mẹ họ ...

Ha ha ha ...

Trăm-Năm Rồi Có Ra ... Gì ...Có lẻ từ Phi Châu ...Noi thêm :

Thực sự thì so với Trộm Cướp , Tham Nhũng và Cướng Hào Ác Bá tội lổi còn gắp ... vạn phần bởi vì dây chính là một thứ Trộm Cướp của tập thể cả triệu người. Chỉ cần chứng minh ( Thực Chứng ) là những người này dều phải dầu thai vạn kiếp thành ... Bò, và con cái họ dều bị thất học, ngu xuẩn và vạn kiếp thành ... Heo thì thế gian này lập tức tốt lành hơn vạn triệu lần, bởi vì ai cũng có thể nguyện ý kiếp sau thành ... Bò dể dược thụ huong bây giờ, ( giống như Sầu ... Riêng ) chứ ít ai ngưyện ý cho con cái thành ... Heo !
Cũng như chỉ cần thực chứng là người Da Dỏ ở bên Mỷ và người thiểu số ở bên Úc vì luật Nhân Quả mà hầu như bị diệt chũng, thì tội lổi cũa những người Da Trắng mấy trăm năm về trước cũng hầu như bi tiêu trừ ...

Ha ha ha ...

Nhưng trong dạo lý Chính-Niệm không có Quan - Diểm mà là Thực Chứng ( Truth ). Nói một cách rỏ ràng hơn, trong Ba Cánh Cửa Giải Thoát Chính-Niệm, Chính-Dịnh và Chính-Tuệ, không có nơi nào là có Quan-Diểm của Anh hay là Quan-Diểm của Tôi ( Vô Ngả )...
Vậy thì, Có-Nhân-Quả thì sao mà Không-Có-Nhân-Quả thì sao ?
Có-Luân-Hồi thi sao mà không có Luân-Hồi thi sao ?
Và Có-Kiếp-Sau thì sao hay nếu Không-Có-Kiếp-Sau thì sao ?

Ha ha ha ...
Sầu Riêng thì cũng vẩn phải là Sầu ... Riêng ...
Mổi sáng thức dậy thì vần phải di làm De Sloper, hóa kiếp cho những chiếc xe dạp ... củ ...

Vấn vương vào những diều này, thiệt ra là dả xa rời Chính-Niệm rồi, thiệt ra cũng lại quấn quít với Tâm-Trí và Vô-Minh rối, chẵng khác nào cứ mãi lẩn quẩn với những câu hỏi như Có-Trời hay Không-Có-Trời mà quên mất Sự Sống và Hạnh Phúc chỉ hiện hửu trong Giây Phúc Này ...

Thực sự thì, Thế Gian này có thể xem giống như một Sở Thú ( Zoo ) khổng lồ với dủ mọi thứ trói-buộc và tù-hãm, dủ mọi thứ Vô-Dạo và Nghịch-Lý do tự con người tạo ra. Chánh Niệm tiêu trừ những Quy-Trình tiềm ẩn ( Background processes ) trong tâm trí ta , giải phóng tâm trí ta ra khỏi những vướng mắc từ những Vô-Dạo và Nghịch-Lý này, tạo cho ta An Lạc và nguồn Sinh Lực triền miên, An Nhiên Tự Tại trong Hạnh Phúc của ch1nh mình như loài chim nhỏ trong cỏi Dất Trời Vô Dạo dó sẳn sàng lúc nào cũng có thể tung cánh vượt trời cao, bằng ngược lại sẽ phải kéo dài kiếp sống trong nổi Thống-Khổ , Óan-Hờn và Hoang-Tưỡng như loài Bizon ... chỉ có thể bám vào chút hy vọng là có khi Kiếp Sau khỏi phải di làm ... Bò ...

Ha Ha Ha ...


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home