Thứ Tư, tháng 7 09, 2008

Chiều về ở Saint Louis, Missouri.Saint Louis trong quá khứ từng là một thành phố quan trong của nước Mỷ với phát triển nông nghiệp làm căn bản. Nhưng hiện nay, Saint Louis có lẽ là một thành phố ... nghèo, của một tiểu ban cũng ... nghèo !

Không rỏ là cội nguồn từ dâu, và từ bao giờ, nhưng downtown Saint Louis không phải là nơi thị tứ như ta thường thấy với những quán tiệm, cafetaria, và những cửa hàng buôn bán như ở Amsterdam, Sydney hay Sài Gòn ...
Nơi dây, ta chỉ tìm thấy những Buildings, tức là nhửng tòa nhà khổng lồ sừng sửng, cái củ cái mới chen vai sát cánh. Người Saint Louis không có thói quen di dạo phố. Vì vậy, bất cứ là trong giờ làm việc hay là ngày nghỉ, dường phố lúc nào cũng vắng người. Người lao dộng ở Saint Louis cũng không có thói quen ăn vặt ngoài hè phố như người Sài Gòn hay người Sydney, vì vậy, giờ ăn trưa, dường phố Saint Louis cũng không ốn ào nhộn nhịp như ở Sydney mà vẩn chỉ có mình ... ta ! ..

Trời tháng Sáu dả nóng như lủa dỏ, nóng nhu là nóng ở Hạ ..Lào bên Việt Nam, dường phố chỉ lang thang một tên thất nghiêp mát-mát với máy chụp hình trên tay từ bên Hòa Lan lạc buớc qua dây.

Cỏi dất trời này, nghỉ thiêt cũng lạ lùng ...Court House ( Toà án ) củ của Saint Louis
Town Hall ( Tòa Thị Chính )
Báo miển phí

Dây là nơi các hãng xưỡng, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh dể những chồng giấy quản cáo cho khách qua dường mào cần tìm hiểu thêm theo thị hiếu riêng của mình. Thỉnh thoảng cũng có chen những máy bán báo tự dông.

The Arch ( Cầu vòng )

Biểu tượng của Saint Louis, dánh dấu một chặn nghỉ quan trọng trên doạn dường Tây tiến cũa những dòan ngừơi di dân từ bờ Dông nuơc Mỷ xuyên qua dến bờ Tây trong các thế Kỷ trứơc.

Nắng chiều


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home