Chủ Nhật, tháng 3 22, 2009

Nắng chiều...
Nắng Chiều
Nắng chiều vàng hực chiếu lên dảy phố dầy màu sắc, lấp lánh xuống lòng kinh dào. Một chiếc tàu khách dang chẩm rải lướt qua ...
Vượt Tuyến
Nói dến hình ành Amsterdam mà không nhắc dến những chiếc xe diện dầy màu sắc thì quả thiệc là một sự thiếu sót lớn. Xe diện có mặc trên khắp nẻo dường Amsterdam nhưng rất mực thước và dúng giờ, vi vậy mà khách di bộ mới hiên ngang vượt tuyến như vậy ...
Hoa Xuân
Xe Dap ... Thồ ở Amsterdam
Dây là một xe dạp Thồ ở Amsterdam. Về diểm này thì chắc là Amsterdam thua Vủng Tàu bên Việt Nam ta cả Vạn ... Dậm. Mấy năm trước có dịp dến Vũng Tàu, Sầu Riêng dả nghe nói là các loại xe Thồ ( xe dạp, xe ba bánh, xe gắng máy ... Thồ ) dả bắt dầu bị cắm vào thành phố, mục dích là nâng cao tính Hiện Dại Tiên Tiến của Vũng Tàu lên dể chiêu dụ du khách.
Du khách ở Amsterdam thì ngược lại, nhiều người thích ngồi trên những xe ba gác như vậy ma chạy lanh quanh xem phố xem phường ...Hot ... Dogs !
Uổng công di ... học mấy chục ... năm, hồi mới qua Hòa Lan thấy xe bán Hot ... Dogs ở Amsterdam, Nguyền sầu Riêng vẩn cho là xe bán thịt ... Chó nóng hổi vừa thổi vừa ... ăn ! Không biết là bao nhiêu năm sau, Sầu Riêng bèn mua thử một cái Hot ... Dog ( Ta vốn là hà ... tiện mà ... ), mới phát hiện là quá ngon nhưng không phải là thịt ... Chó ...
Ha ha ha ...Nắng ... Chiều

Cỏi Nhân Gian vốn là Vô Dạo này, cũng dầy những màu sắc, những vẻ dẹp lâ lùng.
Nhưng mấy ai trong phúc giây thấy dược Dất Trời ...


Amsterdam, 22 tháng 3, 2009.


0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home