Thứ Hai, tháng 4 16, 2007

Guốc Việt Nam, guốc ... Hòa Lan
Mấy chục năm trước, từ hảng dường Bình Dương dổ ra bờ sông Sài Gòn có một xóm nhà chuyên nghề làm ... guốc và dược gọi là Xóm ... Guốc. Sầu Riêng còn nhớ, cứ mổi lần tìm dâu dược khúc cây nào tốt là ông già nhờ hàng xóm làm cho vài chục dôi ... Guốc dề xài mản ... dời. Hổi học Trung học, ở nhà vẩn còn mang Guốc, vì guốc của thanh niên và dàng ông dế cao, mang rất sạch chân và xài bền. Năm dầu tiên về Sài Gòn học, ông già còn cho một dôi guốc mới tinh dề mang theo.
Vài hôm sau, lúc về Binh Dương di ngang chợ Lái Thiêu, Sầu Riêng bèn trả ... tự do cho dôi guốc mới ở dầu chợ ...Guốc Việt Nam ngày nay

Những năm chiến tranh, dân Xóm Guốc thất tán di khắp nơi. Sau chiến tranh, xóm guốc cũng biệt ... dạng luon vì nghề làm guốc không còn thinh hành nửa, người ta thich xài dép da hơn vì nhẹ, dẹp và bền hơn. Cũng có những dôi dế bằng cây và vẩn dược gọi là Guốc, nhưng những dôi Guốc Xuồng ngày xưa cho dàng ông thì dả thuộc về quá khứ ...

Guốc Hòa Lan

Hòa Lan là dất nông nghiệp, nuôi bò lấy sửa là sinh hoạt chiến lược của nông dân Hòa Lan. Chuồng bò thường là lầy lội và rất dơ bẩn vì vậy Guốc bằng cây cho dến ngày nay vẩn dược trong dung. Tuy nhiên guốc Hòa Lan khác với guốc Việt Nam ở chổ là, chiếc guốc vốn là một khúc cây dược khuyét lổ dể xỏ chân vào mà di ... Vì vậy cho nên, dôi guốc Hòa Lan rất nặng, rất sạch sẻ nhưng cũng rất khó di ...Guốc Hòa Lan ngày nay

Dôi guốc hiện dại của Hòa Lan cũng gần giống như Viet Nam, tức là chỉ còn phần dế là bằng cây và dỉ nhiên là chỉ dùng trong nhà, chứ không dùng trong chuồng ... bò dược ...Guốc Hòa LanGuốc Hòa LanGuốc Hòa LanThợ làm Guốc

Người thợ làm guốc dang giải thích quy trình làm guốc Hỏa Lan cho du khách ở Zaanse Schans.

1 Comments:

Anonymous Nặc danh said...

I enjoy reading your post alot, especially with your sense of humor...which comes naturally from Binh duong dialect.

Your posts about Holland are so interesting. Indeed...very unique!
May you always find peace, joy and happiness in your way to enlightment...

8:57 CH  

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home