Thứ Năm, tháng 3 31, 2005

Những người dàn bà ở Tinh-Biên, An Giang

Kinh Vỉnh Tế
Fuji Superia 400, Polarizer.
Kinh Vỉnh Tế là một kinh dào danh tiếng ở miền Nam, chay dọc theo biên giới Miên-Việt.Nhà cao giò
Nhà ở ngoài dồng thường dược cất trên những cọc gổ, dể có thể chịu dựng dược khi cánh dồng ngập nước trong mùa mưa.Xiệc Tịnh Biên
Người dàn bà với dôi gánh trên vai, ngồi dàng sau một chiếc xe thồ về nhà sau phiên chợ ở Tinh Biên. Thiệt là kinh hồn, xe bắt dầu chạy dôi gánh lập tức biểu hiện quyền lực của mình, nhịp lên nhịp xuống. Người dàn bà cũng chứng tỏ tài năng của mình và dôi gánh dánh nhịp rất dều, không hề gây trở ngạy cho người lái xe ngồi phía trước ...Xiệc Tịnh Biên
Người dàn bà với chiếc xe dạp dầy những hàng hóa, dang di chuyển về hướng biên giới VietNam-Cambodia .Xiệc Tịnh Biên
Ngườidàn bà lái chiếc xe gắn máy dầy hàng hóa di xuyên qua cầu trên kinh Vỉnh Tế về huớng biên giới Việt-Miên ...

0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home