Thứ Tư, tháng 3 09, 2005

Người SàiGòn ...
"Non La" Saigon, 2004.
Fuji Sensia 100, Polarizer.

Với nhiều người Việt Nam hôm nay, "Dạo Phố" vẩn còn là một từ ngữ xa lạ. Từ xưa dên nay, người ta di chợ là dể mua cái gì, bán cái gì , hay là bận rộn với việt gì dó ... chớ không phải chỉ di rong rêu xem phố xem phường, vui chơi chút dỉnh rối ... về.
Tuy nhiên trong những ngáy dầu năm thì hiện nay dả có dôi chút thay dổi ...Trời SaiGon .., 2005.
Fuji Superia 400, polarizer.

Trời Sai Gòn dột nhiên rực ... sáng vời hai cô thiếu nử di dạo dọc dại lộ Nguyễn Huệ, xem cái này, nhìn cái khác tò mò tìm kiếm một cái gì dó hấp dẩn ...Xem kìa ..., 2005.
Fuji Superia 400, polarizer.Nghỉ trưa, 2004.
Fuji Sensia 100, Polarizer, 81 A filter.

Người Sài Gòn vốn là những người lao dộng rất cần cù ...
Họa Sỉ, 2005.
Fuji Superior 400, 81 A filter.

Một Họa Sì dang làm việc dọc Dại Lộ Nguyễn Huệ.

1 Comments:

Anonymous Nặc danh said...

Saigon bây giò tròi mua hay nắng
Tà áo em bay theo chút nắng vàng
Xa nhau tình củ mải còn vấn vuong
Saigon hình bóng em yêu đâu rồi ?

4:29 SA  

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home