Thứ Ba, tháng 3 08, 2005

Chợ hoa 2005


Trừ một số người và giới thượng tần trong xả hội, người Việt hiện nay vẩn chưa có thói quen mua hoa về trang trí trong nhà. Một lý do nửa có lẻ là do túi ... tiền hạn chế.Thường thì người ta chỉ mua bông trong những dịp cúng tế, lể lộc .
Vì vậy mà chợ hoa ở bờ sông Bình Dương chỉ xuất hiện mổi năm vào dip tết...
Still buying flowers every day is not in the habit in Vietnam !Chợ hoa dầu năm, 2005.
Fuji Superia 400, Polarizer.Chợ hoa dầu năm, 2005.
Hoa Mai mãi mãi là loại hoa truyền thống và dược ưa thích trong năm mới.
Fuji Superia 400, Polarizer.Chợ sớm, 2005.
Nhiều người chuyên chở Mai ra chợ bằng ghe ...
Fuji Superia 400, Polarizer.Bán rồi ..., 2005.
Fuji Superia 400, Polarizer.

1 Comments:

Anonymous Nặc danh said...

Thanks! I enjoyed my visit to your blog. You might find mine on flower interesting, too.

7:33 CH  

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home