Thứ Sáu, tháng 3 11, 2005

Chùa Bà, Rằm Tháng GiêngRằm Tháng Giêng, dường phố dầy người dến từ khắp phương trời.
Những cộng dồng người Hoa diển hành xuyên qua phố chợ Bình Dương, với những doàn Múa Lân, Hát Xiệc, Hóa Trang và Múa Rối ...
Dây là một trong những lể hội quan trong của Bình Dương ...Kiệu Vía Bà, 2005.
Fuji Superia, 400.Rước hội, 2005.
Mổi cộng dồng người Việt gốc Hoa có cách lối rước hội riêng của mình, và ngay cả những doàn âm nhạc cũng là "nhản hiệu" của riêng hội doàn mình ...Dợi chờ , 2005.
Bàn thờ trước chùa Phật.
Khi di ngang qua chùa Phật, các doàn rướt hội phải cúng lại và biểu diển trước bàn thờ dể tò lòng kính trọng. Vì vậy mà dây cũng chính là nơi tốt nhất dể xem Múa Lân ...Rướt hội, 2005.
Hai Hoàng Tử Trung Hoa ở Bình ... Dương ...Cánh hồng Trung Quốc ..., 2005.
Cánh hồng Trung Quốc ..., 2005.Nhạc Múa Lân, 2005.

0 Comments:

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home